StartOm migArtiklarPelargonerFörädlareReceptBildarkivLänkarCopyrightGästbokE-postSök

Kultivarer
Doftpelargoner Eng. ädelpelargoner Hängpelargoner
Unikpelargoner  Änglapelargoner Zonalpelargoner
Dvärgar Miniatyrer Microminiatyrer
Finger Tulpanblommande Nejlikblommande
Fågeläggs Äggskal Kaktuspelargoner
Rosenknoppar Stjärnpelargoner Övriga

Rosenknoppspelargoner

Rosenknoppspelargonerna kallas också Noisette pelargoner därför att deras mycket dubbla blommor som har så många kronblad att de inte öppnar sig helt och liknar små rosenknoppar. I England kallas många Ramblers därför att de liknar rosen Rambler.

Det franska ordet ”noisette” betyder hasselnöt

De flesta förädlades under 1800-talet. Man känner dock inte till deras exakta urspung. De kan härstamma från den gamla pelargongrupp Pom Pom, som var populär under 1800-talet.

Gruppen är liten och de flesta sorter är storväxande, men det finns också dvärgar och miniatyrer. Brokbladiga, häng, hybrider mellan zonal och hängpelargon (d.vs. halvhäng) är också representerade

Dessa pelargoner är vackra. Vackra och eleganta, såsom äppleblommor och rosor. Några sorter är mycket lika i deras blommor, varför de kan förväxlas

Den kanske mest kända i gruppen är `Apple Blossom Rosebud´. Den har gett två brokbladiga sportar `Butterfly Apple Blossom Rosebud´ (bladen har en stor crémevit fjäril i mitten; stammarna är crémevita) och `Westdale Apple Blossom Rosebud´(bladen har vit kant)

Den sorten som anses ha den mest perfekta rosenknoppsblomman av alla rosenknoppar är `Scarlet Rosebud´.

Vanligtvis växer de stort och bör klippas ner för att hållas kompakta.  De mycket tätta kronbladen i blomman gör den känslig för regn och bör skyddas mot det för att bl.a. undvika mögelangrepp.

Vid höga temperaturer kan blommorna öppna sig, ibland nästan helt på vissa sorter

Är rosenknoppspelargonerna verkligen sterila?

Jag citerar Faye Brawner: ”rosenknoppspelargonerna är nästan alltid sterila”  och ”...därför att de är oftast sterila (med undantag av den nya sorten ”White Rosebud”) är det svårt att...” (”Geraniums, the Complete Encyclopedia”, s. 54, 2003). Denna pelargon har både ståndare och pollen och är fertil.

`Vit Rosenknopp´ har mycket dubbla, rosenknoppslika blommor, och listas bland rosenknopparna.

Jag lämnar till ett senare tillfälle diskussionen om huruvida  den endast är en mycket dubbel zonal eller om den verkligen är en rosenknoppssort.

Pelargoner som `Rococo´, som har rosenknoppslika blommor men som är  korsningar mellan hängpelargon och en zonalsort, tar jag inte upp här, utan under ”Halvhängpelargoner”.

Några rosenknoppspelargoner är:

`Appleblossom Rosebud´ (syn. `Apple Blossom Rosebud´), från 1870. Denna sort har alltid varit mycket populär, ändå sedan den introducerades. Dess blommor är vita med karminröda kronbladskanter och svagt gulgrönt mitt. De öppnar sig inte helt och finns på tätta och stora blomställningar. Den är rik- och långblommig och blommorna är mycket hållbara.

Den har en sport som heter `Happy Appleblossom Rosebud´.

Jag gillar rosenknopparna, i synnerhet denna sort.

`Black Pearl´, hybridiserad av Cook, har djupt (mörkt)röda blommor och anses vara den mörkaste av samtliga rosenknoppspelargoner. Blommorna är inte så stora och lite lösa

`Bornholmspelargon´ har nervmosaikblad, d.v.s. blad med mosaiklika teckningar. Blommorna är röda

`Brightstone´ är en brokbladig pelargon med gyllengula blad. Blommorna är ljusröda

`Butterfly Appleblossom Rosebud´(syn. `Butterfly Apple Blossom Rosebud´) har crémevita stammar och blad med en stor crémevit fjärilsmarkering i mitten

`Cook´s Scarlet and White´ (syn. Cook´s White Rosebud´). Den har relativ stora, lysande röda bl omor med vita kronbladen på undersidan. Denna pelargon är både stark- och storväxande och man tror att den är tetraploid.

`Denise´ har mycket rosenknoppslika, rosa blommor. En härlig sort att odla

`Dimeierii Schäffer´har röda blommor

`Dodd´s Super Double´ är en sort som ibland inte listas som rosenknopp utan bland vanliga zonalpelargoner. Den anses av somliga vara den mest starkväxande kultivaren bland zonalpelargonerna. Plantan och bladen är mycket stora, enorma. Växtsättet är som hos en tretraploid pelargon. Blommorna är mörkosa .

Jag tycker om denna pelargon. Bl. a. kontrasterar blommorna fint med plantan. Det största bladet mätte jag för några år sedan. Det hade 37 cm i diameter.

Jag har en `Dodd´s Super Double´med mosaikblad som jag själv har tagit fram. Den kallar jag för `Toft Mosaik Dodd´s Super Double´. Blommorna och växtsättet är bl.a. som hos `Dodd´s Super Double´, men bladen är mosaikmönstrade.

(Toft är preffixet i en serie egna hybridelargoner som jag har förädlad fram.)

`Dusty Rose´ är ytterligare en söt rosenknopp. Blommorna är vita med bred rosa kronbladskant. Sorten är en dvärg och plantan blir kompakt.

`Exotic Appleblossom´ har mycket ljusa, nästan vita kronblad med mellanrosa skiftningar. Blommorna är stora och öppnar sig. Den har ibland kallats `Fischer´s Appleblossom´.

`Fischers Appleblosoom´ kom ut i slutet av 1990-talet. Den har mycket ljusrosa kronblad med mörkare rosa kanter och är kraftigväxande. Ibland har den kallats `Exotic Appleblossom´.

Denna sort har jag sett ibland säljas på vissa håll som `Denise´. Vilket naturligtvis är fel.

`Gladys Evelyn´ har korallröda blommor.

`Happy Appleblossom Rosebud´ ( syn. `Happy Apple Blossom Rosebud´) är en sport från `Appleblossom Rosebud´. Den har en crémegulvit fjärilsmarkering i mitten på bladen. I övrigt är den lik `Apleblosom Rosebud´.

`La Febre´ har stora tegelröda blommor som är lite öppna. Sorten är starkväxande och blomvillig.

`Langelandsrosen´

`Leufsta´ (syn. `Lövsta´, `Lövsta bruk´). Från Lövstabruk. Den har röda blommor.

`Light Red Rosebud´ har ljusröda blommor.

`Magenta Rosebud´ har röda blommor och är starkväxande. Jag blev lite besviken på denna pelargon för den var trög i blomningen. När den efter att ha väntat länge äntligen blommade, var det mycket sparsamt.

`Noel Gordon´, från Washbrooke, har rosa blommor. Den växer kompakt och plantan blir inte så stor, den är en dvärg. Denna pelargon är döp efter en känd skådespelare.

`Pink Rambler´ har djuprosa blommor.

`Pink Rosebud´ är från 1948. Den har små mörka, mellanrosa blommor i tätta blomknoppar. Enligt Faye Brawner har det sålts en planta med detta namn som har ljusröda blommor.

`Plum Rambler´ ( syn. `Rosebud´) är från 1870 och har intensiv röda/purpurröda blommor vars kronblad har vit undersida.

`Robert McElwain´ har mörkt laxrosa blommor. Vita blommor med mörkare rosa kanter

`Ruby Rosebud´

`Scarlet Rambler´ (syn. `Rosebud Supreme´, `Red Rosebud´), från 1870. Sorten har små lysande blodröda blommor i stora flockar. Kronbladen har vit undersida.

`Scarlet Rosebud´ (syn. `Red Rosebud´), från 1942. Har små intensiv röda blommor med ljusare undersida. Den anses ha den mest perfekta blomman av samtliga rosenknoppar. Blommorna är lite större än de som `Red Rambler´har.

`Sister Henry´ är en storväxt rosenknopp som har medelrosa, öppna,  blommor. Blommorna på de plantor som jag odlade i varmare klimat, öppnade sig nästan helt. De var inte mindre vackra för det, tyckte jag.

`Sweet Jess´ har mjukt laxrosa blommor. Den är blomvillig.

`White Rosebud´ är en rosenknopp som inte är steril. Gamla blommor öppnar sig ganska mycket och har både ståndare och pollen.

Pelfi `Summer Lila Rose´ är också en relativ ny sort hängpelargon med rosenknoppslika blommor.

Pelfi `Summer Red Rose´ är en relativ ny sort hängpelargon med rosenknoppslika blommor.

`Summer Rose Tina´ har lysande röda blommor vars kronblad har vita undersidor. Bladen har en markerad bronszon och lite ljusare grönt i mitten. Plantan är starkväxande.

`Westdale Appleblossom´ hybridiserades fram av Charlie Clark 1997 efter åtta års förädlingsarbete.  Den är en brokbladig rosenknopp. Den har mörkgröna blad med stor vit kant. Blommorna är vita med rödrosa kanter och lite gröngul i mitten. Den liknar mycket `Appleblossom Rosebud´fast den är ljusare och listas som dvärg men växer sig ganska stor, som en normalväxt zonalpelargon.

`Red Rambler´ är från 1870. Den har ljust bloddöra blommor med vit undersida. Blommorna är små men många i samma blomflockel.

`Purple Rambler´ har vackra purpurröda blommor.

`Garnet Rosebud´ hybridiserades av Miller (Kalifornien, USA) 1970. Den är en miniatyr som växer långsamt och blir ca 10 cm hög, nästan en microminiatyr

`Vit Rosenknopp´ dubbla blommor.

`Wedding Royal´hybridiserades fram av Smith före 1984, kanske 1982. Den är en brokbladig sort med glad som är gyllenegula och har en markerad bronszon. Blommorna är rosa i olika ljus- och mörkrosa skuggningar, som öppnar sig. Växtsättet är kompakt; den är en dvärg.

`Boutonniere´ har lysande ljusrosa blommor som är lite lösa. De påminner i formen om `Black Pearl´ fast är både större och har olika färg.

`Plum Rosebud´ liknar mycket `Magenta Rosebud´.

`Rosebud Supreme´ har lysande ljusröda blommor och kronbladen med vit undersida. Den är starkväxande.

`Rosette´ är ytterligare en av mina favorit rosenknoppspelargoner. Den är från 1900 och har karminröda, välformade, blommor på långa blomstänglar. Den är en dvärg med kompakt växtsätt. Hos mig håller den sig bra som dvärg, planterad i passande krukor. Den blommar också bra och tidig samt är lättskött. 

`Kärt barn har många namn´, heter det. Så är det med `Rosette´. Det finns bl.a. en dvärgpelargon med samma namn som har enkla, vita blommor. Det finns också en gyllenebladig dvärgsort med enkla scharlakansröda blommor med samma namn, som prästen Stanley Stringer förädlade fram. Sedan finns det normalväxta rosenknoppspelargoner som felaktigt säljs under detta namn och som oftast brukar vara någon annan rosenknoppssort, vanligtvis `Plum Rambler´. Inte att förglömma de namnförväxlingar som kan förekomma med sorten `Rosetta´, och ibland även med dess suffixer, vilka är helt andra pelargonsorter. Inte heller att förväxla med de pelargoner som ibland kallas `Rosette´-sorter.

Min `Rosette´är en dam med börd. Den kommer från Merry Gardens, den mycket ansedda pelargonfirman i USA, som tyvärr inte länge finns. Som sig bör, har denna sköna damens börd kärleksfullt och noga antecknats. Fattades bara annat; en så högaktad skönhet

`Ruby Rosebud´ har mycket mörka, purpurröda blommr. Den är ljusare än `Black Pearl´, starkväxande och blommar bra

`Telemarksrosen´ är en röd rosenknopp från Norge. Den är starkväxande och blomvillig.

`Ulleaborgs Universitet´ heter en sort från Ulleaborgs Botaniska Trädgård i  Finland. Den har vita blommor med rosa kronbladskanter.

`Arctic Princess´

`Botans Röda Rosenknopp´är en sort från Uppsalas Botaniska Trädgård som har röda blommor och mellangröna blad.

`Dusty Rose´ har mellanrosa blommor med mycket ljusrosa, nästan vita anstiftningar. Kronbladen är vita på baksidan.

`Odensjö Florentina´ är en brokbaldig och äggskalssort. Den är också en dvärg. Blommorna är mellanrosa med ljusrosa skiftningar. Bladen har en markerad bronszon. Den hybridiserades fram av Monica Birgersson 2001.

`Odensjö Leonora´ togs fram av Monica Birgersson 2001. Blommorna är rosa.

`Odensjö Sound of Silence´ förädlades fram av Monica Birgersson 2002. Den har vita blommor.

`Sir Launcelot´ är en korsning mellan `Emma Hössler´ x `Natalie´ från 2005 framtagen av Katarina Holmström. Blomman är mycket dubbel med ljusrosa kronblad som är ljusare på undersidan. Bladen är gröna och har en mörkgrön zon.

`Sir Gareth´ är en korsning av `Emma Hössler´ x `Wee Dolittle´ framtagen av Katarina Holmström 2005. Blommorna är crémevita med ljust rosa prickar och sträck på kronbladen (äggskal). Bladen har en markerad brun zon och är ljusgröna.

`Öje´ är en rosenknoppssort som säljs i Sverige med bl.a. upplysning av den kommer från Estland. Jag har sett `Öje´ säljas med andra ursprungskällor. Jag fortsätter att undersöka denna sort.

`Vit Rosenbrud´ heter en rosenknopp med vita blommor som har svagt grulgrönvit i mitten. Den rodnar en aninge vid kronbladskanterna, som blir lite ljusrosa, vid åldern och vid starkt ljus.

Det finns en pelargon som går under namnet `Vitrosen´i Sverige. Några anser att den är samma sort som `Vit Rosenbrud´och andra anser att det rör sig om två olika sorter.

Ytterligare en sort kallad `Vit Rosenknoppspelargon´har sålts i Sverige. Jag köpte den i mellersta Sverige för cirka tre år sedan. Den som sålde mig sticklingen bedyrade att den var en mycket gammal svensk sort som en kvinnlig granne hade fått av hennes mor. När denna kvinna flyttade från byn, lämnade hon pelargonen till den som jag köpte sticklingen från. Tyvärr, visade det sig att den stickling som jag fick inte var en rosenknopp utan en dubbel vit zonalpelargon.

En till `Vit Rosen´ har jag sett säljs på sistone. Kan det vara en felstavning av `Vitrosen´?

 

© 2006-03-17, Maria-Pilar Herraiz (Maria P.), Märsta, Sweden

 

 

Tillbaka eller Startsidan 
 

 

  © Maria-Pilar Herraiz 2006